• Nederlands
  • English

AGRO-ECO advisors

Projecten

Iran

Iran is een land met een grote diversiteiten aan landschappen en klimaten en daardoor ook een grote diversiteit in de landbouw. Ter illustratie, elke week worden er wel ergens in Iran aardappels gepoot en ergens aardappels gerooid. We zijn in Iran begonnen in 1994 met het eerste omschakelingsproject. Dit betrof de productie van rozijnen in het NW , bij Orumiah. Destijds waren de omstandigheden nog lastig en de activiteiten werden weer gestaakt. In het begin van deze eeuw werden we door twee Nederlandse Iraniërs, Javad Zare en Mo Biglari, gevraagd om te assisteren bij ontwikkeling van biologische landbouw in Iran.

In 2002 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het ministerie van economische zaken. Vervolgens is jarenlang gewerkt aan het informeren van boeren begeleiden van omschakelingstrajecten door het hele land, met o.a.productie van rozijnen, vijgen, pistache, walnoten, granaatappel, amandel, dadels, saffraan. Door de internationale boycot was dit werk weer op een laag pitje gezet, maar sinds 2015 zijn we weer actief met het adviseren van boeren, verwerkers en exporteurs. Enkele keren per jaar worden bedrijven in de provincie Fars (Perzië) bezocht.

Foto’s

Groningen

De provincie Groningen is een echte landbouwregio, maar heeft voor Nederlandse begrippen vrij weinig biologische bedrijven. Een provinciaal programma moet daar verandering in brengen. Met de provincie en het bureau AvesTura (Michiel Bus) zijn in het voorjaar van 2016 informatie-bijeenkomsten georganiseerd voor akkerbouwers en melkveehouders. Er worden cursussen georganiseerd en er worden zogenaamde keukentafel gesprekken gehouden met boeren die geïnteresseerd zijn in omschakeling. Bedrijven die daadwerkelijk beginnen met biologische productie worden geassisteerd bij het vinden van de meest passende afzetmogelijkheden.

Aanvullende informatie:
http://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/werken-en-ondernemen/biologisch-boeren/

Item TV Noord

Op zondag 19 juni 2016 heeft Peter Brul meegewerkt aan het programma “Cunera”. In deze uitzending stond de ontwikkeling en opkomst van biologische landbouw in de provincie Groningen centraal.

Foto’s

Portugal

De provincie Alentejo, tussen de rivier de Taag, de Spaanse grens en de Algarve, is vanouds het landbouwgebied van Portugal. In opdracht van de plattelandsontwikkelingsorganisatie ADPM zijn vaak startende ondernemers geassisteerd bij de biologische productie en de afzet van hun producten. In de afgelopen jaren zijn enkele tientallen biologische kruidentelers gestart en begonnen samen te werken binnen een coöperatie. De gedroogde kruiden worden afgezet in Portugal, het noorden van Europa en op kleine schaal wordt geëxporteerd naar de Verenigde Staten.

Aanvullende informatie:

http://www.ecologyandfarming.com/old_website/EF_2012-1%20Portugal%20-%20P%20Brul.pdf

Foto’s:

Gezond Leven Verzekering

In samenwerking met Flexis en EkoPlaza is een aantal jaren geleden een verzekering begonnen voor de biologische sector en de klanten van natuurvoedingswinkels. De grondslag voor dit initiatief was een onderzoek door de universiteit van Tilburg, waarbij onderzoek gedaan is onder ruim 4000 klanten van EkoPlaza. Hun gezondheidsprofiel is vergeleken met het profiel van de gemiddelde Nederlander dat is vastgesteld op basis van een landelijk representatieve steekproef van ruim 5000 Nederlanders. Daaruit bleek dat dat EkoPlaza-klanten zich aanzienlijk gezonder voelen en een beduidend lagere BMI (23,3) hebben dan het gemiddelde van de Nederlandse bevolking (25,5). Klanten van de biologische supermarkt hebben veel minder vaak last van overgewicht en obesitas, namelijk 25,8% versus 48,7%. Voor de meeste medische klachten zoals hartklachten, problemen met ademhalen, hoge bloeddruk en hoog cholesterol, maar ook voor klachten die minder duidelijk gerelateerd zijn aan overgewicht zoals hoofdpijn en verkoudheidsklachten geldt dat EkoPlaza-klanten ze minder vaak ervaren dan de Nederlandse bevolking. Inmiddels wordt ook samengewerkt met de homeopatische vereniging KVHN en zijn gesprekken gaande met Antroposana, de vereniging van patiënten van antroposofische artsen.

Aanvullende informatie:

www.gezondlevenverzekering.nl

Foto’s:

Ecology&Farming

De internationale biologische landbouw beweging heeft weliswaar een eigen organisatie (IFOAM) en een aantal evenementen zoals het ‘Organic World Congress’ en de Biofach, waar mensen elkaar ontmoeten, maar geen tijdschrift (meer) waarin nieuwe, inspirerende ontwikkelingen gedeeld worden. In Nederland, maar ook in veel andere landen, is de ervaring dat een vaktijdschrift behoort tot het cement van een biologische beweging, waarin niet alleen inhoudelijke zaken betreffende biologische landbouw, maar ook veel ontwikkelingen binnen de beweging besproken worden.  In samenspraak met IFOAM is in 2011 in nauwe samenwerking met  uitgeverij Van Westering (uitgever van Ekoland) begonnen met een vaktijdschrift dat één keer per kwartaal uit kwam, zowel in gedrukte vorm als digitaal. Alhoewel de reacties zeer positief waren en er een lezerspubliek was in zo’n 200 landen, bleek na een aantal jaren toch dat de financiële basis voor het tijdschrift te smal was. Momenteel is de site in gebruik voor blogs en mogelijk voor specifieke uitgaven rond bepaalde thema’s.

Aanvullende informatie:

www.ecologyandfarming.com

Foto’s:

Fogo Coffee spirit

Op het vulkanische eiland Fogo (Portugees voor vuur) staan op een berghelling in een agro-forestry landschap koffiestruiken. De koffie is hier ooit door de Portugezen geïntroduceerd eind 18e eeuw, maar door de moeilijke teeltomstandigheden (steile hellingen, droge omstandigheden voor koffie, moeilijke sociale verhoudingen) was de koffie lang verwaarloosd. In opdracht van Trabocca en de Kaapverdische partner is de koffieteelt nieuw leven ingeblazen. Het is een bijzonder koffie, meer dan 2 eeuwen geïsoleerd geweest, op vulkanische grond (op 1200 meter hoogte met uitzicht op zee!) met net genoeg regen en dauw in de droge perioden om te overleven. De koffie is weer gesnoeid, voor het eerst in decennia, een aantal kwekerijen zijn ingericht waar jonge koffieplanten worden opgekweekt, verwerkingseenheden zijn nieuw gebouwd en de mensen zijn getraind in het opkweken, planten, compost maken, snoeien, oogsten en kwaliteitsbewaking.

Aanvullende informatie:
http://www.trabocca.com/portfolio/cape-verde-sustainable-coffee-project/

Foto’s

Verzilting

Klimaat verandering leidt niet alleen tot meer droogte in een groot aantal landen, maar met name in aride en semi-aride gebieden ook tot meer verzilting. Een land als Iran heeft meer dan 23 miljoen ha verzilte gronden. Met het Zilte Proefbedrijf Texel (Mark van Rijsselberghe, Arjen de Vos) wordt gewerkt aan projecten in Nederland, de EU, Iran en Egypte om met zout-, droogte- en hitte tolerante rassen van aardappel, tomaat en peen boeren in deze gebieden nieuwe perspectieven te bieden wat betreft gezinsinkomen, voedselzekerheid en voedseldiversiteit.

Aanvullende informatie:

www.saltfarmtexel.com

Foto’s:

Nautilus Organic

Nautilus is de enige biologische telersvereniging in Nederland. De coöperatie kent circa 35 leden en heeft een omzet van ongeveer 50 miljoen euro in vollegrondsgroenten, kasgroenten en fruit. Peter Brul is lid van de raad van commissarissen sinds 2007 en voorzitter van de RvC sinds 2011. Peter is het enige lid van bestuur en RvC dat geen lid is van Nautilus. De langjarige betrokkenheid bij de coöperatie biedt de mogelijkheid om als buitenstaander te reflecteren, te controleren en te adviseren. Het commissariaat eindigt na 2 termijnen in 2016.

Aanvullende informatie:

www.nautilusorganic.nl

Foto’s: