• Nederlands
  • English

AGRO-ECO advisors

Diensten

Sourcing

De nationale en internationale biologische markten groeien gestaag verder. Hoe zorg je als handelsbedrijf of verwerkende industrie dat je betrouwbare, hoogwaardige biologische grondstoffen krijgt? We hebben decennia ervaring in een groot aantal landen in akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt en veehouderij. Sinds 1986 zijn meer dan 500.000 boeren in meer dan 70 landen geassisteerd met omschakelingsplannen, trainingen en adviezen in marktgerichte omschakeling naar biologische productie. Met onze manier van werken streven we er naar dat de bedrijven en groepen bedrijven een bedrijfscultuur ontwikkelen, waarin kwaliteit van biologische productie en van het product en voortdurende verbetering centraal staan. De uitgangspunten van ‘organic 3.0’ gelden zeker ook in ons werk.

Foto’s

Marketing

Omschakelingprojecten voor boeren en tuinders, overheden en maatschappelijke organisaties bestaan eigenlijk altijd uit teelt-technische advisering in combinatie met marktverkenningen, marktontwikkeling en/of het mee ontwikkelingen van directe relaties tussen producenten en afnemers. Deze benadering heeft in de afgelopen 30 jaren mede geleid tot honderden ketens (regionaal, nationaal en internationaal) waarvan vele al tientallen jaren bestaan met een gezamenlijke jaarlijkse omzet van ettelijke miljarden euro’s.

Haalbaarheidsstudies

De biologische sector is innovatief (en wij proberen daar zeker ook ons steentje aan bij te dragen). Bij nieuwe producten en nieuwe diensten is altijd de vraag of er een markt voor is, waar die markt precies zit en of die bereid is de prijs te betalen die nodig is. Is de kwaliteit goed, kan het productieproces niet verbeterd worden, kan het niet efficiënter, hoe staat het met concurrentie? Een haalbaarheidsstudie geeft meer inzicht en biedt meer zekerheid.

Omschakelingsplannen

Om de stap te zetten van een gangbare naar een biologische bedrijfsvoering is een heel proces van nadenken, oriënteren, overleg binnen het gezin en met collega’s. Een omschakelingsplan zet alles op een rijtje, geeft overzicht van de benodigde investeringen, veranderingen in de arbeidsbehoefte, mogelijke knelpunten en oplossingsrichtingen, afzetperspectieven en bedrijfseconomische consequenties. Het kan een leidraad zijn voor de omschakelingsperiode en de verdere bedrijfsontwikkeling  daarna. En soms is het ook een vereiste van de bank voor benodigde kredieten.

Project management

Informatie voor producenten, trainen van boeren en landbouwvoorlichters, opzetten of verbeteren van de logistiek en verwerking, het zo goed mogelijk koppelen van productie en afzet. Of het nu gaat om (grote) groepen boeren en/of tuinders die geïnformeerd worden over biologische landbouw, begeleid dienen te worden bij de omschakeling of al langer biologisch produceren, goed project management is cruciaal. Met tientallen jaren ervaring in tientallen landen met een grote diversiteit aan productiesystemen producten, kunnen wij u van dienst zijn met project management en technische assistentie.